Balsemien honing

Een honing die afkomstig is van de Reuze Balsemienplant. Deze plant is afkomstig uit de Himalaya, vooral uit Tibet en ook uit India.

Rond 1850 werd de soort vanuit Noord-India geïntroduceerd in Europa. Vanaf 1915 is de plant in Europa als invasieve soort gaan verwilderen, men treft hem nu door geheel West-Europa aan.

De plant groeit graag langs of in de buurt van water. Langs sloten, greppels en beken kan men hem aantreffen. Wel moet de bodem stikstofrijk en basisch zijn.